Positions

Teaching Activities

 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2012)
 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2013)
 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2014)
 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2015)
 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2016)
 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2017)
 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2018)
 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2019)
 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2020)
 • MUP134 - Class Brass (Spring Term 2021)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2011)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2012)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2013)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2014)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2015)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2016)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2017)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2018)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2019)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2020)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2021)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2012)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2013)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2014)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2015)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2016)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2017)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2018)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2019)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2020)
 • MUP171 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2021)
 • MUP225 - Symphony Band (Spring Term 2012)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2011)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2011)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2012)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2012)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2013)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2013)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2014)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2015)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2015)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2016)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2016)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2017)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2017)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2018)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2018)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2019)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2019)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2020)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2020)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2021)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2021)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2012)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2012)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2013)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2013)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2014)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2015)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2015)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2016)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2016)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2017)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2017)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2018)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2018)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2019)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2019)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2020)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2020)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2021)
 • MUP271 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2021)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2011)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2012)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2013)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2013)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2014)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2015)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2016)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2017)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2018)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2019)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2020)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2021)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2021)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2012)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2013)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2013)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2014)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2015)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2016)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2017)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2018)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2019)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2020)
 • MUP371 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2021)
 • MUP471 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2021)
 • MUP471 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2020)
 • MUP471 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2021)
 • MUP571 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2011)
 • MUP571 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2012)
 • MUP571 - Private Lessons: Trumpet (Fall Term 2013)
 • MUP571 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2013)
 • MUP571 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2014)
 • MUP571 - Private Lessons: Trumpet (Spring Term 2020)
 • Education And Training

  Full Name

 • James Zingara